Undervisning / Skoler

Bardufoss VGS

Byggherre:
Troms Fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
319 MNOK

Areal:
7600 m2

Prosjektperiode:
2015-2017

Vår rolle:
Uavhengig kontroll prosjeterig og utførelse geoteknikk, brannsikkerhet og universell utforming.

Andre opplysninger:

Tiltaksklasse 3. Passivhus.

Jendem skole

Byggherre:
Fræna Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
49,8 MNOK

Areal:
Påbygg 1970 m2 og 1500 m2 rehab

Prosjektperiode:
2018-2019

Vår rolle:
Prosjektledelse og byggherreombud

Andre opplysninger:

Oppføring av et frittstående skolebygg tilknyttet eksisterende skolebygg. I tillegg til enkelte ombygginger på eksisterende bygg. Nybygget oppføres i massivtre og i 3 etasjer.

Julsundet skole og flerbrukshus

Byggherre:
Aukra Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise m/samspill

Prosjektkostnad:
101 MNOK

Areal:
2600 m2 nybygg, 750 m2 riving og 2300 m2 ombygging

Prosjektperiode:
2015-2018

Vår rolle:
Ass. Prosjektleder, ITB controller, SHA koordinator og uavhengig kontroll

Andre opplysninger:

Nybygget inneholder blant annet bibliotek, auditorium, musikkrom med tilhørende birom, gymsal/flerbrukshus, garderober, spesialfagsrom, undervisningsareal for mellomtrinn samt personal - og arbeidsrom.

Molde videregående skole

Byggherre:
Møre og Romsdal fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
100 MNOK

Areal:
3000 m2

Prosjektperiode:
2014-2016

Vår rolle:
Byggeleder bygg og teknisk, SHA koordinator, uavhengig kontroll.

Andre opplysninger:

Oppføring av ny fløy ved Molde Videregående skole med ny kantine/aula, bibliotek, personalavdeling og klasserom med tilhørende uteareal.

Haram Videregående skole

Byggherre:
Møre og Romsdal fylkeskommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
65 MNOK

Areal:
4500 m2

Prosjektperiode:
2014-2016

Vår rolle:
Byggherreombud og uavhengig kontroll

Andre opplysninger:

Om - og tilbygging av eksisterende videregående skole.

PERSONVERN OG COOKIES | Design og CMS av EKH Grafisk