Helse- og omsorgsbygg

Runnane Omsorgsboliger

Byggherre:
Skodje Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
79 MNOK

Areal:
3100 m2

Prosjektperiode:
2017-2019

Vår rolle:
Prosjektleder og uavhengig kontroll

Andre opplysninger:

Nybygg av 24 døgnbemannede omsorgsboliger, med felles oppholdsrom, personalareal, lager og andre fellesfunksjoner.

Frøya Helsehus

Byggherre:
Frøya Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise m/samspill

Prosjektkostnad:
382 MNOK

Areal:
8800 m2

Prosjektperiode:
2018-2021

Vår rolle:
Prosjektleder; Plan & Designkonkurranse, Skisse- og forprosjekt, Totalentreprise m/ samspill.

Andre opplysninger:

Frøya helsehus skal inneholde 48 omsorgsleiligheter i bofellesskap, helsehus med 28 sengerom, dagsenter, kantine, arealer for personale og administrasjon samt storkjøkken. Bygget fokuserer på bærekraft, og skal bygges som et FutureBuilt nZEB bygg ved bruka av bla. massivtre og smarte tekniske løsninger. 

Eidet Omsorgssenter

Byggherre:
Haram Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise

Prosjektkostnad:
200 MNOK

Areal:
7000 m2

Prosjektperiode:
2015-2017

Vår rolle:
Byggherreombud og teknisk bistand under idriftsettelsesfasen

Andre opplysninger:

Omsorgssenteret består av 70 sykehjemsplasser og bygget er et passivhus og et Enova forbildeprosjekt.

Aukra Omsorgssenter

Byggherre:
Aukra Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise m/samspill

Prosjektkostnad:
220 MNOK

Areal:
5746 m2

Prosjektperiode:
2018

Vår rolle:
Prosjektleder; samspillsfase, kontrahering og utførelse

Andre opplysninger:

Sykehjem/omsorgsboliger, dagsenter og legekontor mm. Gjennomført med totalentreprise med forutgående pris - og designkonkurranse m/ samspill.

Carpe Diem Demenslandsby - Dønskiveien

Byggherre:
Bærum Kommune

Entrepriseform:
Totalentreprise m/samspill

Prosjektkostnad:
735,5 MNOK

Areal:
16400 m2

Prosjektperiode:
2018-2020

Vår rolle:
Uavhengig kontroll geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.

Andre opplysninger:

Bofellessakp for personer med demens, bygget som en hyggelig landsby. Link til prosjektet: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/demenslandsby/

PERSONVERN OG COOKIES | Design og CMS av EKH Grafisk